'Droge voeten in Dordrecht'

Dewitec heeft zijn GIS-expertise ingezet om voor de gemeente Dordrecht interactieve hoogwaterkaarten te maken.  

Voor de meeste Dordtenaren zijn ondergelopen straten en kades in het stormseizoen namelijk een bekend fenomeen. Omdat een deel van het centrum in buitendijks gebied ligt, kan voornamelijk in het najaar de waterstand zo hoog worden dat een deel van de kades en straten overstromen. Voor nieuwe inwoners kan deze overstroming nog steeds als een verrassing komen. De gemeente Dordrecht wil deze groep bewoners graag actiever voorlichting geven door indicaties te geven van de mogelijke waterstanden. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente Dordrecht indicatieve hoogwaterkaarten laten opstellen door één van onze GIS-specialisten. 

Deze interactieve kaarten zijn gebaseerd op de data uit het AHN3. De kaarten zijn alleen voor het bewoonde gedeelte van het buitendijks gebied opgesteld. Ze zijn eenvoudig in te zien en interactief te visualiseren via ArcGIS Online. Hierin is het mogelijk om in stappen van 20 cm de waterstand op de rivier te selecteren en de bijbehorende waterhoogte in de wijk weer te geven. Deze kaart wordt tijdens het stormseizoen gebruikt als communicatiemiddel door de gemeente Dordrecht naar de burgers en haar eigen ambtenaren. Dit alles om droge voeten voor de bewoners van Dordrecht te blijven bevorderen.   

De interactieve kaart is te vinden op: https://arcg.is/1T8jra  

Dewitec is altijd op zoek naar goede GIS-specialisten die hun GIS-expertise graag inzetten voor een tijdelijk project ter verbetering van de informatievoorziening.  

Daarnaast zitten wij graag met u om tafel om door te spreken hoe wij jullie organisatie kunnen helpen bij tijdelijke ondersteuning van een project. 

Neem vrijblijvend contact met ons op! 

Email: info@dewitec.nl 
Telefoon: +31(0)78-6775542 
Website:www.dewitec.nl