Disclaimer

Inleiding

Dewitec beschermt de privacy van haar bezoekers. Alle privacy-gevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder dit Privacy Statement. Dewitec spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven.

Algemeen

Ondanks alle inspanningen kan Dewitec niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld Dewitec is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo´n link. Dewitec behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.
Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met Dewitec voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. Dewitec neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.
Dewitec houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.

Persoonlijke gegevens

Als je een persoonlijk profiel aanmaakt, heeft Dewitec enkele gegevens nodig, zoals je naam en e-mailadres. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om jou als accounthouder op de hoogte te houden van interessante vacatures en andere informatie die nuttig kan zijn voor het gebruik van de site. We doen dit alleen als jij aangeeft dat je hier prijs op stelt.

Reageren op vacatures

Om jou in staat te stellen om te reageren op een vacature op onze website, hebben wij uiteraard een aantal gegevens van je nodig. Je bepaalt zelf welke gegevens je met ons wilt delen. Om onze dienstverlening aan jou optimaal te kunnen uitvoeren, zijn een aantal gegevens verplicht om door te geven. Wij gebruiken deze gegevens om jou onder de aandacht te brengen van onze opdrachtgevers, zodat we je zo snel mogelijk aan een baan kunnen helpen.

Wanneer je het registratieformulier invult en/of een sollicitatie instuurt, geef je daarmee expliciet toestemming aan Dewitec om jouw persoonlijke gegevens aan een opdrachtgever ter beschikking te stellen, totdat jij aangeeft dit niet meer te willen. Vanzelfsprekend is elke opdrachtgever aan wie wij jouw gegevens doorgeven, gehouden om ook jouw privacy te respecteren.

Gegevens wijzigen

Als accounthouder kun je op elk gewenst moment besluiten om je c.v. aan te passen of je account-gegevens te wijzigen.

Dewitec behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven