De berm komt tot bloei!

Onze medewerker Tuur Wijnkoop zit helemaal op zijn plek bij zijn nieuwe opdracht bij de Provincie Zuid-Holland. Tuur is als medewerker Obsurv via Dewitec aan de slag gegaan met het project ‘de berm komt tot bloei’. Dit project is erop gericht om voor iedere provinciale weg in de provincie het maaiplan aan te passen zodat de berm op een meer ecologische manier beheerd kan worden. Met dit ecologisch bermbeleid wil de Provincie een goed leefgebied creëren voor wilde planten en daarmee indirect ook voor de insecten.

Juist deze insecten hebben dit goede leefgebied hard nodig. Door uitbreiding van stedelijke gebieden en bewerking van gronden is er namelijk sprake van sterke bedreiging van deze insecten. Ze sterven uit of verdwijnen. Om ons land aantrekkelijk te houden voor deze insecten is een goed leefgebied met veel wilde planten noodzakelijk. Door aanpassing van het maaiplan wil de Provincie het leefgebied met wilde planten vergroten. Deze aanpassing bestaat bijvoorbeeld uit het minder (of slechts een gedeelte) maaien van de bermen. Ook het opnieuw inzaaien van de berm behoort tot dit nieuwe maaiplan.

Het beheer van de bermen vind plaats in het programma Obsurv. Hierin word weergegeven hoe vaak en op welke plaatsen een berm gemaaid moet worden. Ook het moment van maaien en de methode die gebruikt mag worden word in Obsurv weergegeven. Tuur zorgt er in zijn werkzaamheden voor dat de berm opgeknipt word in verschillende gedeeltes. Door het opsplitsen van deze vlakken in DGdialog draagt Tuur bij aan het praktisch toepassen van dit nieuwe maaiplan in Obsurv. Vervolgens weten de medewerkers van de buitendienst die daadwerkelijk de bermen maaien exact welk gedeelte van de berm op welk moment gemaaid moet worden en welke methode ze moeten toepassen.

Tuur draagt op deze manier zijn steentje bij voor het behoud van de insecten in de Provincie. En dit is juist datgene wat hem aanspreekt in deze opdracht: al zijn passies kan hij in deze opdracht namelijk combineren. Hij is een echte natuurliefhebber, is weg van wilde planten en is daarnaast ook nog eens kaartengek! Het is dus niet gek dat Tuur geheel op zijn plek zit bij deze opdracht!