'Uitstoot stikstofdioxide rond Rotterdam'

Eén van onze GIS-medewerkers is gevraagd een kaart te maken waarin de uitstoot van  stikstofdioxide voor de Provincie Zuid-Holland wordt weergegeven. Het gaat om een kaart waarbij door verschillende kleuren de luchtkwaliteit langs wegen in de gehele Provincie naar voren komt. De luchtkwaliteit wordt beïnvloed door de uitstoot van stikstofdioxide, fijnstof en roet. Er is gebruik gemaakt van data uit 2018 en data voor 2020 om zo een vergelijking te kunnen trekken tussen de luchtkwaliteit in 2018 en 2020. De data voor 2020 bestaan uit een voorspelling aangezien we nog middenin dit jaar zitten.

De data die gebruikt is, is afkomstig van luchtkwaliteitsmetingen voor stikstofdioxide, fijnstof en roet. Deze data is gemeten door externe partijen en zijn dus van een externe partij verkregen. De GIS-medewerker zet deze gegevens eerst in de juiste database in ArcCatalog. Vervolgens zal de data worden ingeladen in ArcMap. De legenda zal worden bijgewerkt met de juiste informatie en de juiste kleuren voor deze kaart. Ook zullen de lagen gesorteerd worden. Dit houdt onder andere in dat de jaren op chronologische volgorde gezet zullen worden en dat er goed gekeken wordt of de puntlagen, lijnlagen en vlaklagen juist staan. Als alles juist is, zal het bestand naar Geoweb worden gestuurd. Het bestand word ingeladen in de Geoweb atlas. Vervolgens zal de kaart openbaar worden gemaakt voor gebruikers, zodat anderen deze informatie ook kunnen inzien.

Uit deze grote kaart voor de Provincie Zuid-Holland is vervolgens de informatie gehaald die betrekking heeft op de luchtkwaliteit rond Rotterdam. Uit de kaarten met de luchtkwaliteit rond Rotterdam uit 2018 en 2020 blijkt een duidelijke verbetering van de uitstoot van stikstofdioxide in 2020 ten opzichte van 2018. Afgelopen jaren zijn er veel acties vanuit de overheid geweest om te zorgen dat de uitstoot van stikstofdioxide verminderd. Als je de beide kaarten vergelijkt zie je een duidelijke verbetering in de uitstoot. Waar je in 2018 nog behoorlijk wat gele, oranje en rode kleuren op de kaart ziet, overheerst in 2020 de kleur groen op de kaart. Zoals uit de legenda blijkt staat de kleur groen voor een lage uitstoot van stikstofdioxide. De kleur rood staat voor een hoge uitstoot van stikstofdioxide. Als we zo de vergelijking trekken lijken de genomen maatregelen om de stikstofdioxide uitstoot te verminderen, een duidelijk effect te hebben.

Wij van Dewitec vinden het mooi om te zien dat onze GIS-professionals zich inzetten voor belangrijke vraagstukken die de samenleving bezig houden. Op basis van deze informatie kunnen beleidsmakers vervolgens hun besluiten nemen om zo met elkaar tot een oplossing te komen voor deze grote vraagstukken!  

 

Uitstoot stikstofdioxide in Rotterdam in 2018

Uitstoot stikstofdioxide in Rotterdam in 2020